Dobrú noc

My v IKEA sa snažíme robiť všetko čo je v našich silách, aby ste spali kľudným a ničím nerušeným spánkom. Sami sme pre vás načítali rozprávky a naspievali uspávanky, pri ktorých sa vám bude určite krásne zaspávať. Takže príjemné počúvanie a dobrú noc.

Kristína Skončíková Braček Jelenček
Číta: Kristína Skončíková

08:15

Braček Jelenček

Tatiana Boďová Prorok rak
Číta: Tatiana Boďová

08:43

Prorok rak

Jana Hrubcová Soľ nad zlato
Číta: Jana Hrubcová

07:27

Soľ nad zlato

Lucia Kopřivová Ako šlo vajce na vandrovku
Číta: Lucia Kopřivová

06:01

Ako šlo vajce na vandrovku

Martina Poliačková Čierne oči
Spieva: Martina Poliačková

01:13

Čierne oči

Katarína Urbanová Kocúr v čižmách
Číta: Katarína Urbanová

07:49

Kocúr v čižmách

Ladislav Gavernik Princezná na hrášku
Číta: Ladislav Gavernik

02:12

Princezná na hrášku

Edita Harmanová O troch grošoch
Číta: Edita harmanová

04:52

O troch grošoch

Daniela Matichova Hop sa, hor sa - zem otvor sa!
Číta: Daniela Matichova

08:32

Hop sa, hor sa - zem
otvor sa!

Tomáš Slaninka Traja zhavranelí bratia
Číta: Tomáš Slaninka

10:30

Traja zhavranelí bratia

Buďte informovaní hneď ako bude k dispozícii. Stačí ak nám zanecháte Váš e-mail.

Souhlasím s podmínkami.

Týmto udeľujem spoločnosti IKEA Bratislava, s.r.o., Ivanská cesta 18, 821 04 Bratislava, IČO 35849436, ako prevádzkovateľovi súhlas v súlade s § 7 zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v platnom znení (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“) so spracovaním mnou poskytnutých osobných údajov, a to na účel informovania o dostupnosti aplikácie „Dobrú noc“. Súhlas udeľujem dobrovoľne a na dobu do 31.12.2012.

Zároveň súhlasím s tým, aby boli mnou poskytnuté osobné údaje sprístupnené oprávneným zamestnancom a pracovníkom prevádzkovateľa.

Vyhlasujem, že som na udelenie súhlasu plne spôsobilý a oprávnený a že týmto som ako dotknutá osoba informovaný o svojich právach podľa § 20 zákona o ochrane osobných údajov, najmä o práve na základe písomnej žiadosti od prevádzkovateľa vyžadovať vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o stave spracúvania mojich osobných údajov v informačnom systéme, žiadať odpis mojich osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, opravu mojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ich likvidáciu, ak bol splnený účel ich spracúvania alebo likvidáciu mojich osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona ako aj o ďalších právach dotknutej osoby. Rovnako som informovaný o svojom práve podať oznámenie Úradu na ochranu osobných údajov SR pri podozrení, že sa moje osobné údaje neoprávnene spracúvajú.